غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

من با دو لب تو کار دارم

عشق در دل ماند و یار از دست رفت

نوبت عاشقی ست

بیا به صلح ِ من امروز

پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبانی کودکانه

کتاب پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبانی کودکانه که توسط نیاد ویکتور پی‌ندا یونیسف تهیه شده بود در سال ۱۳۸۸ با ترجمه پریسا افتخار و تصویرگری صنم کیوانی به چاپ رسید. معرفی کتاب در وبسایت کتابک

این منم

صنم کیوانی

من صنم کیوانی هستم و اینجا بخشی از تجربه ی تصویری ام را به اشتراک گذاشتم تا هم ذهن خودم منسجم تر شود و هم جایی باشد آرشیو گونه تا گذشته ام دم دست تر باشد . باشد که در جا نزنم و لحظه هام تازه و با طراوت باشد

آخرین مطالب