۲۶ ساله‌ام و دوستی، متن کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت برای بچه‌ها را به فارسی ترجمه کرده. انجمن باور آنقدر پول ندارد که یک تصویرگر واقعی، بیاید جزوه را قشنگ‌تر کند. قرار می‌شود من این کار را بکنم و جزوه ۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد تکثیر شود؛ ۲ ماه بعد کتاب توسط دفتر یونیسف در ایران چاپ می‌شود و اسمم برای اولین بار روی جلد کتاب است!
پشتم تیر می‌کشد و از خطوطِ منحنىِ ناپخته‌ی کتاب خجالت می‌کشم.

پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبانی کودکانه

کتاب پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبانی کودکانه که توسط نیاد ویکتور پی‌ندا یونیسف تهیه شده بود در سال ۱۳۸۸ با ترجمه پریسا افتخار و تصویرگری صنم کیوانی به چاپ رسید.

معرفی کتاب در وبسایت کتابک